Mùa Lú

Tác giả:

Cái lõm lưng em đủ giết chàng
Một dòng sông trắng ngủ mơ màng
Kình ngư lội miết quanh mùa lú
Tâm bập bềnh trôi giữa hỗn mang

Thảo luận cho bài: "Mùa Lú"