Mùa má nhớ

Tác giả:

Đào đỏ hoa hôn vườn thẹn cũ
Cánh nhoè mùa má nhớ
môi se…

Thảo luận cho bài: "Mùa má nhớ"