Mưa mùa bảo

Tác giả:

Mưa
Cô gái chưa đến tuổi phát ngôn về tình yêu tỏ ra bực bội
Chiếc dù và bầu trơì ngoài màu đen giống nhau còn cùng chung “mode” mới
Ly cà phê sẫm hơn mọi ngày
Những nắp cống lạnh lùng không nói

Mưa
Sao lại đụng vào tôi rồi “xin lỗi, xin lỗi”
Hãy nhìn thủng qua dạ dày cuả những kẻ ngưả tay để định nghĩa thế nào là đói
Sự va chạm chỉ là ngẫu nhiên
Người nữ không có tội

Mưa
Lý do gì mà Schubert mệt mõi
Tôi muốn trong một giây, lỗ tai có răng và có lưỡi
Để nếm âm thanh, nhạc, và…
Cô có quyền làm thầy bói

Mưa
Chưa đóan ra ư ? Vậy thì tô^i lải nhải
Chiếc dù đen, bầu trời đen, cà phê đen, đen đen đen đen
Tôi xin lập lại
Chiếc dù cuả em, bầu trời của em, cà phê cuả em, em em em em.

Thảo luận cho bài: "Mưa mùa bảo"