mưa nắng hai miền

Tác giả:

trong chiều cô độc
tâm hoá ngọc ngà
mỗi ngày một vẻ
ta nhận ra ta

về từ cõi mới
linh hồn nở hoa
vẫy chào cánh bướm
một thời đã xa

trăng gầy lỗi hẹn
mây phủ sao mờ
ta ngồi giăng lưới
vớt một tình thơ

tàn đêm mắt bão
tay ôm mặt người
gởi trời tất cả
sóng từ biển khơi

09.15.2002

Thảo luận cho bài: "mưa nắng hai miền"