Mưa Nắng

Tác giả:

Mưa

Ta
– trái tim cằn khô
trơ thân trên đồng cỏ
Em
– cơn mưa mù hạ
tưới đời ta dại khờ

 

Nắng

 

Ta
– ngọn tuyết giá băng
Em
– mặt trời mùa hạ
tia nắng nào quái lạ
đốt ta thành trăm năm…

 

Thảo luận cho bài: "Mưa Nắng"