Mùa Ngập

Tác giả:

Lập cập,
Da thâm mắt dại
Cơn đói dai dẳng cồn cào
Càn khôn trắng bệch, người dáo dác trông
Nước triền miên bành trướng… vẫn phải
sống… từng ngày…
101500
(lụt 2000)

Thảo luận cho bài: "Mùa Ngập"