Mưa – nhớ mẹ

Tác giả:

Mưa da, mưa diết, mưa buồn
Giọt rơi tàu chuối, giọt tuôn qua mành
À ơi con ngủ giấc lành
Nỗi niềm mẹ cất trên cành soan cây
À ơi con ngủ giấc đầy
Cành soan lá thắm sum vầy nay mai

Thảo luận cho bài: "Mưa – nhớ mẹ"