Mưa Nửa Đêm

Tác giả:

Rơi rấm rứt gần nửa đêm

nằm nghe vọng đến từ triền tháng ba
đôi tay hứng giọt mưa sa
bản tình ca trói thiết tha vào đời

Người ơi tiếng hát nửa vời
dịu dàng nỗi nhớ một thời cố quên
thôi thì ru nhau bình yên
tôi dung nhan ê ẩm miền gót xưa

Liêu xiêu uống hết giọt vừa
cạn trong mộng mị không chừa phần ai
tôi đã say rồi giấc dài
hơi men chếnh choáng mộng cài chân mây

Hôm nao hẹn rót cốc tình
chạm môi say tỉnh ngỡ mình chia phôi
thảng thốt đừng đi người ơi
lạc nhau quay quắt hồn vơi với tìm

Lạc nhau trong tiếng im lìm
gọi nhau trong tiếng bậm ghìm làn môi
nâng ly tịnh khúc à ơi

Âm thầm xóa hết những bời bời riêng
hạt mưa đời đợi bên thềm
co đôi vai lại đêm đêm giật mình

hx

Thảo luận cho bài: "Mưa Nửa Đêm"