Mưa ở Lake Forest

Tác giả:

Mưa là khi ướt tóc em
Trở về nghe lạnh nhớ thêm tay người

Mưa là khi trở giấc rồi

Xa xôi em nhớ… tôi thời nhớ em :-))))

19.06.03

Thảo luận cho bài: "Mưa ở Lake Forest"