Mưa Ơi Đừng Rơi

Tác giả:

Trời làm mưa chiều nay
Thương mẹ ướt vai gầy
Thương ba đi làm xa
Mưa làm ba ướt áo

Cơn mưa rơi chiều nay
Sẽ làm ướt áo ba
Và làm ướt áo mẹ
Nhìn mưa mắt em cay

Mưa ơi hãy đừng rơi
Đừng rơi nữa mưa ơi !
Đừng làm ướt áo mẹ
Đừng làm ướt áo ba

Mưa hãy ngừng rơi
Hãy ngừng rơi mưa nhé
Để ba mẹ về nhà
Thì mưa hãy rơi rơi

Thảo luận cho bài: "Mưa Ơi Đừng Rơi"