Mưa Rơi

Tác giả:

Mưa rơi …
Chiều nay vắng người
Bên thềm gió lơi
Mơ bóng ngàn khơi
Mưa rơi …
Màn đêm xuống rồi
Mây sầu khắp nơi
Thương nhớ đầy vơi

Bâng khuâng nghe tiếng tơ dịu dàng
Nhìn lá úa theo hoa tàn
Tiếc than phút giây lìa tan

Ai đi như xóa bao lời thề.
Thuyền theo nước trôi không về
Thấu cùng lòng ai não nề
Riêng chốn phòng khuê

Mưa rơi …
Đìu hiu dưới trời
Ðêm dài vắng ai
Thương nhớ nào nguôi

Tài Liệu tham khảo: Tuyển tập 100 ca khúc tiền chiến – Nhà xuất bản trẻ

Thảo luận cho bài: "Mưa Rơi"