Mưa Rơi Đêm Vắng

Tác giả:

Mưa rơi đêm vắng làm nhớ đến em
Mưa rơi mái hiên mưa đêm âm thầm
Giọt buồn rơi mau
Tháy cả đời buồn
Mưa rơi vắng người
Lòng anh chợt nhớ em

Cõi đời lạnh vắng có thấy tâm tư lạc loài
Cõi đời mênh mong sưởi ấm đôi vòng tay
Đời buồn đêm vắng nhớ nhớ thương thương
Em hãy về đây, sưởi ấm anh chốn này

Đ.K.
Mưa rơi đêm vắng chợt thấy hoang vu
Mưa rơi suốt đêm em mơ dáng anh
Mưa rơi lạnh giá thấy nhớ thương một người
Mưa đêm vẫn dài làm sao mình có nhau

Thảo luận cho bài: "Mưa Rơi Đêm Vắng"