Mưa Rơi Trên Cuộc Tình

Tác giả:

Mưa rơi trên cuộc tình

Đẫm ướt kỷ niệm xưa
Mưa rơi nhanh trên đời
Xóa vội những ngày vui

Mưa rơi trên cuộc tình
Giờ đã quá rời xa
Mưa trôi vào lòng người
Ngậm ngùi tháng ngày qua

Mưa rơi buồn còn nhớ ngày xưa
Mưa rơi hoài còn hận mãi gì nhau
Mưa rơi buồn, lòng đã lạnh khô
Mưa rơi sầu, một người đã rời xa

Mưa rơi trên cuộc tình
Gội rửa bao sầu đau
Mưa rơi xóa lối về
Đi về những thương đau

Mưa rơi cứ rơi hoài
Người đứng bên này sông
Mưa trôi đi cuộc tình
Để chẳng nhớ gì nhau…

Thảo luận cho bài: "Mưa Rơi Trên Cuộc Tình"