Mưa rơi trên phố vắng

Tác giả:

Mưa rơi trên phố vắng

Con đường thưa người qua
Cô học trò áo trắng
Trú mưa bên giàn hoa

Mưa rơi trên phố vắng
Tí tách từng hạt đều
Trong quán café vắng
Cô hàng ngồi buồn tênh

Mưa rơi trên phố vắng
Cậu bé con nghịch mưa
Ông già lặng yên ngắm
Hình ảnh mình ngày xưa

Mưa rơi trên phố vắng
Từng hạt dài lê thê
Nghe sầu như điệu nhạc
Chopin ơi buồn ghê …

Thảo luận cho bài: "Mưa rơi trên phố vắng"