Mưa Ru

Tác giả:

Mưa sao mưa sao mưa quá vô tình
Như không gian cô liêu vắng tênh
Tôi đi theo miên man tiếng mưa buồn
Nghe con tim yêu thương đã tàn
Hôm nay em ra đi có thương về
Tôi mong em, yêu em, nhớ em
Cho mai sau em quên đi những tiếng yêu đầu
Nhưng cơn mưa không thôi chiều nay

Mưa vội vàng như lũ bé con
Mưa dịu dàng mưa hát ru nhau
Thêm một ngày không có trăng sao là thế
Nhớ thật nhiều đôi mắt thân yêu
Quên được gì những bước chân đi
Mưa ở lại trong tiếng ru em suốt đời

Thảo luận cho bài: "Mưa Ru"