Mưa Tháng Bảy

Tác giả:

Nụ hoa nằm ngửa đợi chờ

Cành cây ngái ngủ cũng vừa lao xao
Giọt gì rớt giống giọt ngâu
Hình như tháng bảy trên đầu thả mưa

Tóc tai em ướt lòa xòa
Mở hồn anh rộng mái che cho người
Tiện tay cài nút áo thôi
Đâu ngờ cột phải góc trời vào nhau

Tháng năm tuột dốc xuống đồi
Chiến trường anh bỏ lại lời chia tay
Sa cơ vào chốn trù đày
Phiá sau gió cát bụi bay nhạt màu

Hoa xưa mưa ngậm nát nhàu
Nhánh cây xưa lã đọt sầu ngủ quên
Mỗi năm tháng bảy phía trên
Anh đi phiá dưới cạnh bên nỗi lòng

Quan Dương 7/03

 

Thảo luận cho bài: "Mưa Tháng Bảy"