Mưa Tháng Tư

Tác giả:

1.

Mưa nhẹ rơi ngoài ngõ
Mưa giữa biển năm nào …
Mong thuyền buồm thuận gió
Đưa người về hướng sao

2.

Nơi em ngồi có gió
Mưa lất phất trên vai
Người mẹ ôm con nhỏ
Cầu khẩn một ngày mai

Thảo luận cho bài: "Mưa Tháng Tư"