Mùa Thi

Tác giả:

Hôm nay: ngày thi Bao nhiêu người đi Xe! rộn rịp Lớp! tràn người niềm vui vấn vương Thi ơi là thi! Sinh “mi” làm chi! Bay (1) , nghẹn ngào Bám (2), ồn ào Buồn vui vì “mi” Đây, bao bộ mặt cười ra nước mắt than câu: “Học tài thi phận” Đây, bao tiếng cười đắc chí khoe rằng: “Phen này tao trượt thì ai đậu cho” Hôm nay còn thi Mai kia còn thi Ôi! Đời đời khóc cùng cười hòa theo mùa thi


 

CHÚ THÍCH: (1) Trượt (2) Đậu TÀI LIỆU THAM KHẢO: Mùa Thi, nhạc và lời Đỗ Kim Bảng, T.H. 315, Tinh Hoa Huế ấn hành lần thứ 2, 1955 (Phạm Anh Dũng chép ngày 7/7/2002)

Thảo luận cho bài: "Mùa Thi"