Mùa Thơm Xứ Huế

Tác giả:

Mưa thơm, trên phố chiều nay, em về xanh lá hàng cây, hàng cây bên đường

Mây bay, áo mộng ngày thương, tóc mây tóc mây tháng nhớ, vấn vương vấn vương năm chờ
Mưa ơi, xao xuyến vần thơ, em về tha thiết ngẩn ngơ, ngẩn ngơ câu hò
Hương Giang lắng đọng giòng mơ, thuở nào, thuở nào lưu luyến đôi bờ, đôi bờ gọi nhau

Mưa thơm, cho Huế dậy hương, đón người con gái mười thương mười thương xa về
Rộn vang tiếng hát đê mê, em về giữ trọn hẹn thề, hẹn thề người ơi

Mưa thơm, nghiêng nón bài thơ, góc đường hoa trắng, ngày xưa, ngày xưa tan trường
Về đây, nguồn cội quê hương, thương em bước nhỏ bên đường bên đường chiều rơi 

Thảo luận cho bài: "Mùa Thơm Xứ Huế"