Mưa Thu

Tác giả:

Mưa thu lùa tâm bão

Gió thổi hạt mưa bay
Nhìn kia cơn sóng gợn
Ngập lụt hồn ai đây

Ðường về em vạn lý
Thấp thỏm tình trong mây
Căn nhà ai lên khói
Lom khom bóng dáng gầy

Ðường về anh trong mưa
Giăng giăng hè phố cũ
Mát lòng người xa xưa
Nguôi ngoai kiếp sống thừa

Biết rồi chẳng còn đâu
Khói mây em ngoảnh mặt
Mưa giăng anh cúi đầu
Thao thức suốt canh thâu

Ai đem thu trở về
Sao cho mưa cùng tới
Ðất ướt lá vàng rơi
Buồn ơi một góc trời 

Thảo luận cho bài: "Mưa Thu"