Mùa Thu Còn Đó

Tác giả:

Cảm xúc vì nghe mùa thu chết
Tôi viết bài này thương tiếc bởi mùa thu
CK.

Mùa thu ơi!, nghe nói rằng em đã chết
Mùa thu ơi! em còn đó hay chết rồi?
Em còn đó, em còn đó hay chết rồi…
Thu, em hãy nói, em hãy nói, nói đôi lời
Rằng mùa thu vẫn sống dài trên sông núi
Hồ thu xưa,trăng nhìn nước vẫn sáng ngời…
Xin đừng nói, xin đừng nói thu chết rồi
Không, thu vẫn sống, em vẫn sống, sống đời đời…
Lạc vào vườn thu nghe lá vàng rơi xao xác
Lạc vào vườn thu thương nai buồn đang ngơ ngác
Dáng thu xưa vẫn chưa mờ, vẫn chưa mờ
nói sao vừa, nói sao vừa
nỗi mong chờ, đến bao giờ
Này thu ơi, thương bóng hình em năm đó…
Dù thu đi, trăng và gió vẫn ngóng chờ
Xin đừng nói, xin đừng nói thu chết rồi !
Không, thu vẫn sống
đem hình bóng cho cuộc đời…

Thảo luận cho bài: "Mùa Thu Còn Đó"