Mùa Thu Đã Qua

Tác giả:

Mùa thu đã qua rồi không quay trở lại

Lòng anh cháy mãi tình yêu em
Đã qua mùa thu, điều anh chưa nói
em lặng im đợi chờ

Mùa thu đã qua rồi không quay trở lại
Làm sao dấu mãi tình yêu em
Trách chi mùa thu
Điều anh chưa nói, em lặng im đợi chờ

Thu qua qua đi, điều ta chưa nói
Trong tim trong tim, yêu em yêu em
Rồi những phút bên nhau thoáng xa
Trong tim anh, đôi mắt em còn mãi

Thu qua qua đi, điều ta chưa nói
Trong tim trong tim, yêu em yêu em
Rồi những phút bên nhau thoáng xa
Trong tim anh, đôi mắt em còn mãi

Mùa thu đã qua rồi không quay trở lại
Lòng em cháy mãi tình yêu anh
Trách chi mùa thu
Điều anh chưa nói, em lặng im đợi chờ

Mùa thu đã qua rồi không quay trở lại
Làm sao dấu mãi tình yêu em
Trách chi mùa thu
Điều anh chưa nói, em lặng im đợi chờ

Thu qua qua đi, điều ta chưa nói
Trong tim trong tim, yêu em yêu em
Rồi những phút bên nhau thoáng xa
Trong tim anh, đôi mắt em còn mãi…

[Trình bày: Trần Thu Hà & Vũ Quang Trung – CD Trần Thu Hà – Bài Tình Cho Giai Nhân]

Thảo luận cho bài: "Mùa Thu Đã Qua"