Mùa Thu Đến Rồi Đó Em

Tác giả:

Mùa thu đến rồi đó em
Chiều nay núi rừng bỗng phai
Màu xanh muôn cây lá
Bỗng sắc thắm thu phong
Nhớ nhung giăng đầy
Kiếp người tiếc nuối

Mùa thu gió lùa tóc em
Mùa thu mây trời vẫn xanh
Mùa thu hương yêu ngay ngất
Mùa thu thắm thiết quê xa
Biết đâu ngày về
Câu hát mong chờ

Mùa thu đến rồi đó em
Mùa thu đến rồi đó em
Lòng anh lá bay lá bay
Mùa thu xưa ta nay đâu?
Tháng năm cánh chim lướt mau
Vết hằn đời thêm nỗi sầu

Mùa thu lá vàng áo em
Mùa thu khói lửa chiến chinh
Mùa thu quê hương xa cách
Mùa thu em bước sang ngang
Lá rơi lá rơi
Duyên kiếp lỡ làng.

Thảo luận cho bài: "Mùa Thu Đến Rồi Đó Em"