Mùa Thu Không Có Tôi

Tác giả:

Một sớm Mùa Thu buông xuống

mái tóc em vàng
Tôi ngồi chéo chân huýt sáo nơi đầu ngõ
Em đã yêu ai rồi đấy nhỏ
Sao không nhìn tôi cắn móng tay

Một sớm Mùa Thu buông xuống
mái tóc em dài
Tôi đi tìm nhặt nhành hoa cúc
Gài lên vết thương nằm ngay giữa ngực
Hờn ghen vò nắm lá tròn bay

Một sớm Mùa Thu buông xuống
mái tóc em cài
Đóa hồng nhung đâu phải tôi vừa tặng
Thì thôi tôi còn hoa cúc trắng
Đem về vờ ngắm tưởng chừng em…

(ĐH Tài Chính Kế Toán)

 

Thảo luận cho bài: "Mùa Thu Không Có Tôi"