Mùa Thu Nơi Ðây

Tác giả:

Thưa em
Chỗ tôi ở, mùa thu mây giăng lối
Lá thay màu, cây cối lạnh sương đêm
Trăng vẫn đấy, mà hình như nghe lạ
hay cũng vì, còn thiếu một người xa

Và thưa em
Chỗ em ở, có quen hay còn lạ
Cây có buồn, lá đổ mùa thu qua
Trăng có về, hồn trăng lên đôi mắt
Hay cũng là, em thiếu người như ta

Vâng em ạ
Nơi tôi ở, những buồn vâng em ạ
Xe cộ đầy, qua lại khắp đường xa
Mà tình người, hình như xa vắng quá
Dẫu đổi mùa, cũng chỉ tháng ngày qua

Thưa em ạ
Nơi em ở, tình người thân hay lạ
Và những buồn có chở khắp đường xa
Mùa có đổi, thu về thân phố xá
Ðêm tình người, sáng đủ hồng Nguyệt Nga

Thảo luận cho bài: "Mùa Thu Nơi Ðây"