Mùa Thu Paris

Tác giả:

Mùa Thu Paris
Trời buốt ra đi
Hẹn em quán nhỏ
Hẹn em quán nhỏ
Rượu rưng rưng ly đỏ tràn chề
Mùa Thu đêm mưa 
Phố cũ hè xưa 
Công viên lá đổ
Công viên lá đổ
Chờ mong em gắng khổ từng giờ 
Mùa Thu âm thầm
Bên vườn Lục Xâm
Ngồi quen ghế đá 
Ngồi quen ghế đá 
Không em ôi buốt giá từ tâm
Mùa Thu nơi đâu
Người em mắt nâu
Tóc vàng sợi nhỏ 
Tóc vàng sợi nhỏ 
Chờ mong em chín đỏ trái sầu
Mùa Thu Paris
Tràn lấp đôi mi 
Người em gác trọ
Người em gác trọ 
Phòng anh đôi gót nhỏ thầm thì
Mùa Thu im hơi
Son nhạt đôi môi
Ngày em trở lại
Ngày em trở lại
Hờn căm em hối cải cuộc đời 
Mùa Thu ơi Thu 
Trời mây âm u
Yêu người độ lượng 
Yêu người độ lượng
Và trong em tâm tưởng giam tù 
Mùa Thu Paris
Mùa Thu Paris
Với tình Thu…

Thảo luận cho bài: "Mùa Thu Paris"