Mùa Thu và Em

Tác giả:

Mùa thu đã rơi trong chiều vàng
Hoàng hôn tím che ngang lưng trời
Mình tôi bước lẻ loi dấu chân buồn
Không có em trong lòng quạnh vắng.

Mùa thu gió hắt hiu tình sầu
Đường nay vắng bóng em đi về
Lòng se sắt buồn cho nỗi cô quạnh
Không có em thêm mùa thu vàng.

Lại một mùa thu… không có em rồi
Lá rơi trong chiều, thấy lòng cô liêu…
Lại một mùa thu… rơi rớt nỗi niềm
Nhớ em trong chiều, vấn vương bao điều…

Mùa thu gió hắt hiu tình sầu
Đường nay vắng bóng em đi về
Mình tôi bước lẻ loi dấu chân buồn
Không có em thêm mùa thu vàng.

Thảo luận cho bài: "Mùa Thu và Em"