Mùa Thu Vắng Anh

Tác giả:

Có những chiều ngồi ngắm lá vàng rơi

Cây thông già nhìn hàng me trơ lá
Tiếng kinh cầu ru hồn chốn hư không
Tình mang nhung nhớ khóc biệt ly

Anh đi rồi tượng đá cũng buồn thương
Công viên buồn làm sầu vương khoé mắt
Vắng anh rồi ai dìu bước em đi
Tình em lá úa nhớ người đi

Thu năm nào cùng anh sánh bước
Đời có anh là nắng ấm ngày xanh
Tình đấm say niềm hạnh phúc êm đềm
Xây khúc nhạc ân tình muôn câu ca

Thu năm này mình em đếm bước
Đời vắng anh cuộc sống cũng buồn tênh
Tình lẻ loi bờ môi khô mong chờ
Đêm thu lạnh cát bụi nhoà đôi mi

Thảo luận cho bài: "Mùa Thu Vắng Anh"