Mưa Trên Phím Ngà

Tác giả:

Nhịp 3/4 Chơi vơi, thánh thót Điệu Boston Hợp âm Si giảm trưởng
1.
Bạn hỡi, khi chúng ta còn thơ ấu
Chân bước trên hoa thơm đường vui
Dần trôi ngày tháng trong tiếng cười
Từng xuân qua hồn vẫn say hương đời

Còn nhớ chăng chốn xưa
Nơi đây những chiều mưa
Bạn khẽ ngân tiếng ca,
Tôi say sưa trên phím ngà
Biết đâu đường đời sương gió đành chia lìa
Thời gian qua ngàn hoa úa, xuân vui không về

Bạn hỡi, nay thấy đâu tình thương mến
Nơi cũ mưa đang rơi triền miên
Mình tôi lặng lẽ ôm phím đàn
Lời ca xưa chìm lắng trong phai tàn

(nhạc đệm)

2.
Bạn hỡi, khi chúng ta còn thơ ấu
Chân bước trên hoa thơm đường vui
Dần trôi ngày tháng trong tiếng cười
Từng xuân qua hồn vẫn xanh hương đời

Còn nhớ chăng chốn xưa nơi đây mỗi chiều mưa
Bạn khẽ ngân tiếng ca, tôi say sưa trên phím ngà
Biết đâu đường đời sương gió đành chia lìa
Thời gian qua ngàn hoa úa, xuân vui không về

Bạn hỡi, nay thấy đâu tình thương mến
Nơi cũ mưa đang rơi triền miên
Mình tôi lặng lẽ ôm phím đàn
Nhìn mưa rơi, nào thấy hình bóng xưa

Chép lại từ băng cassette “Tiếng Hát Với Cung Đàn”, Châu Hà hát nhạc Văn Phụng, băng nhạc Tơ Vàng số 5 do Văn Phụng thực hiện tại Saigon năm 1971.

Thảo luận cho bài: "Mưa Trên Phím Ngà"