Mưa Trưa

Tác giả:

Lâu lắm mới nghe mưa

Giờ này?
Ngay giữa trưa?
Ai ngồi yên cho được
Chạy ra hàng giậu thưa
Mưa mưa mưa
Mưa nhỏ giọt mưa
Ngoài hiên
Giọt mưa rơi tí tách
Lòng buồn nghe bì bạch 

Thảo luận cho bài: "Mưa Trưa"