Mưa Tuy-hòa

Tác giả:

Ta ghé Tuy-Hòa hôm biển động
Mưa là mưa biển lấn qua bờ
Café không đường đêm sâu lạnh cóng
Em má đào chẳng giống nàng thơ
Khuya lóc cóc dầm mưa trên phố
Tựa vai mà chẳng biết mặt nhau
Ta xót đời đi không định chỗ
Em xót em môi gọi tay chào
Một đêm Tuy-Hòa mưa xuống biển
Đêm biển Tuy-Hòa ta có em
Mai trời lên nắng ta bỏ biển
Mai giữa biển đời ta bỏ nhau

nguyễn-thanh-khiết
Tuy-Hòa 12/06 

Thảo luận cho bài: "Mưa Tuy-hòa"