Mưa và Em

Tác giả:

Ta đang bay về đâu giữa đêm Hạ

Bay trong mưa về nơi rất xa
Ta bên nhau và tay nắm tay nhau
Ðể gió hôn lên mắt nhau

Trong cơn mưa hồn ta bỗng xao động
Vì em bỗng rực rỡ sáng trong
Mong cho mưa và em mãi bên ta
Ðể tháng năm qua mãi yêu thương nhau thiết tha

Như hạt mưa mãi bay, bay cùng với gió mây
Cho đời xanh mãi. Những lời thân ái
Yêu đời ta hãy hát lên người ơi
Như hạt mưa mãi bay, bay cùng với gió mây
Yêu đời tha thiết. Yêu người da diết
Cùng Mưa và Em bay mãi bay đi rất xa

Trong không gian hồn ta bỗng xao động
Tình em bỗng rực rỡ sáng trong
Mong cho mưa và em mãi bên ta
Ðể tháng năm qua mãi yêu thương nhau thiết tha …

Như hạt mưa mãi bay …. Cùng Mưa và Em …
Cùng Mưa và Em bay mãi.
Như hạt mưa mãi bay ….
Cùng Mưa và Em …
Cùng Mưa và Em bay mãi bay đi rất xa …..

Thảo luận cho bài: "Mưa và Em"