Mưa Và Nỗi Nhớ

Tác giả:

Thơ: Hoàng Nhật Sơn


Trình bày:


(chưa chép lời)

 

Thảo luận cho bài: "Mưa Và Nỗi Nhớ"