Mưa Xa

Tác giả:

Cơn mưa buổi chiều…mưa mãi khg thôi
Lối cũ tôi về ngang ngõ thân quen
Thương trong mưa chiều đôi mắt anh tôi
Cơn mưa bập bùng… theo vết em xa
Anh từ giã để trong tôi ngủ vùi 

Tình yêu ngày ấy vẫn còn yêu mãi trong đời
yêu mãi người
Ngày ta rời nhau, phố mưa bay về tôi nhớ
nhớ, nhớ khg nguôi
Tình yêu ngày ấy vẫn hoài theo mãi bên đời như bóng hình
Mình tôi nơi đây với mưa rơi
Người yêu hỡi hãy quay về

Cơn mưa buổi chiều…mưa mãi khg thôi
Lối cũ tôi về ngang ngõ thân quen
Thương trong mưa chiều đôi mắt anh tôi
Cơn mưa bập bùng… theo vết em xa
Anh từ giã để trong tôi ngủ vùi

Thảo luận cho bài: "Mưa Xa"