Mưa Xây Bảy Sắc Cầu Vồng

Tác giả:

Mùa mưa đem cơn gió
Thổi vụt ngang mù khơi
Tóc em bay nhè nhẹ
Toa xe bước ngang đời
Còn ai đứng lại tìm
Tiếc hoài loang vết cũ
Lá trách lời vô tình
Ôm ấp bụi thời gian

Lá trách lời vô tình
Ôm ấp bụi thời gian
Ta trong cùng bầu trời,
Cùng tâm sự ta mang
Anh nơi đó xây mộng
Cầu vòng em vói mỏi
Mà bước tìm đến nhau
Em lạc bước hồn hoang

lua9mientay ( 22.05.06 )

Thảo luận cho bài: "Mưa Xây Bảy Sắc Cầu Vồng"