Mưa xuân

Tác giả:

Mưa bay như khói qua chiều
Vòm cây nghe nhỏ giọt đều qua đêm

Tiếng mưa vang nhẹ khắp miền
Lòng rung như chiếc lá mềm, khẽ sa…

Sáng ra, mở cửa nhìn ra
Vẫn mưa mà đất trước nhà vẫn khô…
Điền Trì, 2-1984

Nguồn: Trần Đăng Khoa, Bên cửa sổ máy bay, NXB Tác phẩm mới, 1985

Thảo luận cho bài: "Mưa xuân"