Mùa Xuân Cho Anh

Tác giả:

Em cho anh mùa xuân mùa xuân mới
Mùa Xuân này gói trọn cả hồn em
Em cho anh mùa xuân này sáng lạng
Một trời xuân thăm tươi cùng hoa lá xanh

Em cho anh mùa xuân của đất Việt
của Rồng Tiên và của trứng Âu Cơ
Em cho anh mùa xuân này vô tận
của năm này của đời sau trên cõi tiên

Em cho anh tình xuân đầy kỷ niệm
một chiều xuân em trở lại thăm anh
Một mùa Xuân anh chờ đợi đã bao lần
Một trời xuân em với anh mà thôi

Thảo luận cho bài: "Mùa Xuân Cho Anh"