Mùa Xuân Em Mặc Áo Vàng

Tác giả:

Mùa xuân em mặc áo vàng
Mực say lòng giấy thơm trang
Mùa xuân em mặc áo vàng
Em mặc áo vàng
Áo vàng dâng hương

Nguyện cầu Chư Phật mười phương
Ba ngàn cảnh giới lừng hương Chiên Đàn
Mùa xuân cây cỏ thênh thang
Quan Âm phổ độ nhân gian an hòa

Việt Nam quê mẹ hoan ca
Đàn con lưu lạc phương xa trở về
Đón xuân bút lộng thơ đề
Xuân trong mộng tưởng ngày về hoài mong
Thanh bình xuân đẹp nắng hồng
Thời kinh Bát Nhã khai dòng thịnh hưng

Bốn phương tứ chúng vui mừng
Ba miền non nước vang lừng đạo ca
Mùa xuân em mặc áo hoa
Em dâng khẩn nguyện an hoà quê hương .

Thảo luận cho bài: "Mùa Xuân Em Mặc Áo Vàng"