Mùa Xuân Gửi Ngọn Bạc Hà

Tác giả:

Rau răm trụi hết lá già
Mùa xuân gửi ngọn bạc hà xa xăm
Chiều nghiêng dáng núi đêm rằm
Lòng trăng cũng dục ý thầm nhớ quê
Nao nao tiếng cuốc bờ tre
Trên ao bèo giạt gió về mang mang
Bữa đi bông cải nở vàng
Sông chia nhánh chảy tóc ngàn dặm bay
(Lu không nước đã bao ngày)
Mà người thệ hải vẫn hoài ngóng trông


Thảo luận cho bài: "Mùa Xuân Gửi Ngọn Bạc Hà"