Mùa Xuân Nghiêng Lá

Tác giả:

Ý thơ: Đặng Văn Lành


Mùa Xuân nghiêng lá em nằm, lá em nằm mơ
mây trắng lụa tằm một lần mỏng manh…

Mùa Xuân mở ngón lá xanh có em là có em là
áo hanh vàng hôm nay theo nắng bay sang…

Nghe như thấp thoáng lời chào thuở ban đầu
Nghe như trái chín ngọt ngào lúc ban đầu…

Còn soi má phấn em hồng, má em hồng
lòng ta như phiến gương trầm là trầm mong manh

Hm Hm Hm Hm Hm…

 

Thảo luận cho bài: "Mùa Xuân Nghiêng Lá"