Mùa Xuân Nồng Nàn

Tác giả:

Lòng còn nhớ ai dù tình đã phai.
Người ơi nhớ chăng khi xưa ta còn chung lối.
Mùa thu đã qua mùa đông đã xa lâu rồi.
Về đây với anh nhìn xuân ngát xanh nhìn đàn chim đùa vui trong nắng.
Vẫn mãi sẽ mãi cho nhau yêu thương thiết tha
Cùng đón nắng mới ấm áp bên người dấu yêu.
Ngồi bên nhau ngắm xuân về,
Nhìn vàng mai nở bên thềm rồi anh hát khúc hát yêu đời thiết tha.
Người yêu ơi hãy quay về, nhìn mùa xuân đến quanh đời.
Tình đôi ta mãi mãi mùa xuân nồng nàn.

Thảo luận cho bài: "Mùa Xuân Nồng Nàn"