Mùa xuân tháng tư

Tác giả:

Thiều quang ngoài cả chín mươi
Riêng trong ánh đạo vàng tươi thấm nhuần
Tháng Tư mới vẹn mười xuân
Hoa Đàm nở, nguyệt Pháp Luân mới tròn
Gương đầy lên giữa khuôn mòn
Diệt là Sinh, Mất đang Còn phải chăng?
Đêm rằm mở hội hoa đăng
Con sông nào chả sông Hằng giờ đây!
Phương nào cũng một phương Tây,
Đỉnh non kia giải núi này: Tuyết Sơn!
Bóng mây hơi nước sạch trơn
Vết đau hình thể ý hờn âm thanh.
Cát nằm Bến Hải nghe quanh:
Bèo trôi hoài giấc tung hoành tỉnh chưa?
Hai chiều ngược nắng xuôi mưa
Bánh xe Diệu Pháp cùng đưa trở về.
Saigon, tháng 5, 65

Bài thơ này còn được tuyển lại trong tập Bút nở hoa đàm.

Nguồn: Ánh trăng đạo lý, Nha Tuyên uý Phật giáo xuất bản, 1966

Thảo luận cho bài: "Mùa xuân tháng tư"