Mùa Xuân Xin Chào (*)

Tác giả:


Chào mùa xuân tươi vui về nơi đây
Chào nước non trong nắng ấm xum vầy

 

Thảo luận cho bài: "Mùa Xuân Xin Chào (*)"