Mục Kiền Liên

Tác giả:

Mục Kiền Liên người con hiếu tiếng muôn đời

Nhờ thần thông thấy mẹ phiền trong ngục tối

Mục Kiền Liên liền hiện xuống đến bên mẹ

Và quỳ dâng chén cơm đầy mời mẹ xơi

Nhưng than ôi ! Kìa bao nhiêu cơm hóa thành than

Lòng bàng hoàng đớn đau thương mẹ xui Mục Kiền Liên

Van xin Đức Phật nơi âm cung phiền mẹ đau

Và nhờ lòng hiếu mà ngày rằm xá tội vong nhân.

Thảo luận cho bài: "Mục Kiền Liên"