Mục Kiền Liên

Tác giả:

Sáng tác năm 1949
Đìu hiu gió bóng chiều rơi theo lá thu
Có đàn chim bay vẩn vơ
Chuông chùa xa đưa thuyền mơ
Mục Kiền Liên đứng nhìn cảnh đêm dần lan
Nhớ mẹ xót xa tâm hồn
Bóng mẹ biết bây giờ đâu?
Đây nơi âm cung, gió đưa tiếng sầu tê lòng
Đây nơi ôi nơi, mẹ ta đã đền tội thế
Diêm Vương Diêm Vương hãy cho thân này phúc mọn
Cơm đây cơm đây mẹ ơi hãy thời đi mẹ

Nhưng than ôi ! Cơm ! Hóa than lạy Phật ngài ban ơn lành
Mục Kiền Liên ! Gió mang ánh vàng tươi rọi âm cung
Mục Kiền Liên ! Cánh sen trắng trong dịu thoa bao lòng
Mục Kiền Liên cúi đội ơn Ngài cứu độ vong nhân
Mục Kiền Liên chúng con cố nguyện noi từng bước vàng Mục Kiền Liên.

Thảo luận cho bài: "Mục Kiền Liên"