Mục Liên Cứu Mẹ

Tác giả:

Ngâm (nói lối) :
Nhớ xưa đời Phật Thích Ca
Có nhiều đệ tử tài ba thánh hiền
Thần thông đệ nhất Mục Kiền Liên
Có lòng hiếu thảo tu thiền thành công

Vọng cổ :

Câu 1 :
Mẹ ! Mẹ ơi…Con đã tu hành chứng đắc thành công trước mắt con đất trời lồng lộng, con sẽ về thăm mẹ để báo tin…mừng. Con mong ước cha mẹ vui cảnh đạo đức thơm lừng. Công dưỡng dục thâm ân tu hành để đáp trả, phận làm người hiếu nghĩa di tiên. Con dùng thiên nhãn soi khắp nhân thiên, ở các cõi bình yên không có bóng mẹ già, chợt nhìn vào cõi địa ngục u minh thì hỡi ơi…mẹ đang bị hành hình đau đớn ơ…ơ..

Câu 2:
Mẹ ơi ! Ai nỡ đan tay làm cho thân mẫu mắt mờ tai điếc, miệng lại câm và tiều tụy hình hài. Chắc mẹ đã bị khổ đau đói khát bao ngày. Cơm nè mẹ…cơm mới ngon thơm ăn đi mẹ… Kìa ! Trời ơi..cơm đã hoá lửa thành tro. Chắc con phải cậy pháp lực thần thông vì hiếu thảo con phải phá tan địa ngục. Sao lạ thay phá tan rồi oàn y trở lại, đầu vẫn đội chậu máu ngồi hiền giữa bàn chông.

Nam Xuân :
Mẹ! Mẹ ơi… Con mới tu đắc đạo mắt nhìn thấy xa.
Cảm thông thương thân mẹ đau lòng Mục Liên
Quyết tâm phá ngục a tỳ
Thần thông quét sạch xong rồi.
Ngục quan ơi, cớ sao như vậy?
Phá tan rồi nó hoàn lại y nguyên.
Dính liền da thịt, không rời hào ly
Chậu máu kia và bàn chông vẫn dính hoài không sao tháo gỡ
Đã tận tình dùng phép thần thông cũng như búa dao bén nhọn
Chặt nước, nước lành lại.
Ôi oan nghiệp quá nặng,
Ti biết phải làm sao đây, cứu cho thân mẫu khỏi dòng khổ đau.
Thần thông chẳng cứu được rồi
Lòng Mục Liên tan nát tơi bời.

Câu 3 :
Mẹ ơi ! Từ bấy lâu nay con hiểu lầm sai tu đắc lục thông nên tài cứu mẹ nhưng thân mẫu ơi…hi vọng của con giờ đây như lá rụng bên…đàng. Con đã quên câu phước huê song thu trong đời sống đạo vàng. Con nghĩ rằng con muốn giúp người chìm đắm trước phải tập cho mình bơi lội lần quen. Con chuyên tu được chứng đắc Phật khen mà khi mẹ khổ thì con chưa giúp được. Hỡi Ngục quan ơi, hỡi Ngưu đầu Mã diện…Mẹ ta khổ đau sao ta nỡ đứng mà nhìn

Câu 4 :
Mẹ ơi ! 9 tháng cưu mang, 3 năm bồng ẳm thuốc thang, công lao ấy làm sao con đền đáp. Con theo Phật học tu hành chánh pháp mong có ngày đắc đạo cứu Mẫu thân. Ngục quan ơi, xin ông hãy nói rõ nguyên nhân dù tôi phải lên trời hay xuống đất. Mục Liên vẫn quyết tìm ra manh mối gỡ rối cho Mẫu thân ra khỏi ngục a tỳ

Mẹ ơi, con đã giải thoát hết đời đau khổ chỉ thương cho mẹ già còn nặng mang nghiệt oan gia. Ngục quan ơi, hãy giúp ta cứu được mẹ già ta trọng nghĩa tri ơn. 

Thảo luận cho bài: "Mục Liên Cứu Mẹ"