Mực Tím

Tác giả:

Sao không xanh biên biếc như nhánh lá thuộc bài
Sao không thăm thắm đỏ, như chùm lá trạng nguyên
Mà lại tim tím mỏng, như lòng hạt mồng tơi
Mà lại thăm thẳm tím, như sắc hoàng hôn trờị
Ơi, màu mực tinh khôi
Tím cả hồn trang giây
Tim tím hồn em đây, những rung động đầu đời
Lá thư, viêt xong rồi
Tím vào giấc mơ say
Không dám gởi cho ai, phong thư đành gian dở
Bởi mùa thi đang tới, bởi mùa thi, về rồi

Xem này lá thư tình
Tươi nguyên màu mực tím
Em mơ lá thuộc bài
Chợt biên lá trạng nguyên
Bài học mới mở ra
Lá thư tình xếp lại
Màu mực còn nguyên đây
Tím cả hồn em đây

Thảo luận cho bài: "Mực Tím"