Mùi hương

Tác giả:

Tĩnh các đàm huyền dạ,
Nam lâu bái nguyệt nhật.
Thanh phong xuy bất đoạn,
Vi diệu độc tâm tri.

Dịch nghĩa

Đêm tối mịt, gác yên lặng,
Ở lầu nam xem mặt trăng, mặt trời.
Gió mát thổi không ngừng,
Một mình, lòng cảm thấy sự vi diệu.
Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

 

Thảo luận cho bài: "Mùi hương"