Mùi thơ thi xã

Tác giả:

Ngán cho cái mũi vô duyên,
Câu thơ thi xã, con thuyền Nghệ An.
Tương truyền trong thời gian làm một chức quan nhỏ ở Bộ lễ, tác giả được xem thơ của một thi xã do nhiều thi sĩ chủ trương: Tùng Thiện Vương, Hà Tôn Quyền,… Đõ thơ của thi xã, ông lắc đầu, bịt mũi và ngâm hai câu này.

Nguồn: Việt văn diễn giảng hậu bán thế kỷ thứ XIX, Nguyễn Tường Phượng, Phan Văn Sách, Bùi Hữu Sung, Trường Nguyễn Khuyến xuất bản, Hà Nội, 1953

Thảo luận cho bài: "Mùi thơ thi xã"