Mừng Chúa Giáng Sinh

Tác giả:

Đêm vừa đến về trong hang đá
Tiếng vọng xa của lũ mục đồng
Trời vừa tối giông mưa lạnh đến
Ngả Bê lem không có bóng người

Bỗng lại xảy ra nhiều chuyện lạ
Nhiều Thánh Thần vừa mới hiện ra
Đức Chúa Cha đã xuống phàm trần
Để Ngôi Hai xứng danh Cứu Thế

Chúa vừa xuống trong đêm giờ Tý
Nằm ngủ trong máng cỏ lạnh lùng
Bầy cừu bò vội vã sưởi hâm
Cho Chơn Chúa yên mình nằm ngủ

Vừa lúc ấy Hào Quang chói sáng
Đức Thánh Linh mang sáng như ngày
Lại đàn hát mừng vui Chúa mới
Một Ngôi Hai cứu rỗi loài người

Khi Thánh Mẫu đang bồng ấu Chúa
Đức Guise hầu cận một bên
Lại thấy có rất nhiều Thánh Nữ
Múa hát vang cùng với Thiên Thần

Ôi ! Đẹp thay tấm lòng Đức Mẹ
Đồng Trinh kìa thân thể Nữ Vương
Chúa Hài Đồng trên tay mẹ ẵm
Cùng Ba Ngôi giải thoát con người

Cầu xin Đức Mẹ MARIA Đồng Trinh cho con người Hạnh Phúc Đời Đời !

Thảo luận cho bài: "Mừng Chúa Giáng Sinh"